CA XUÂN

Nhạc và lời: VŨ THÁI HÒA

XUÂN ĐẾN

Nhạc và lời: VŨ THÁI HÒA

DÂN CA LỜI THÁNH

 

 

XIN THƯƠNG XÓT (Dân ca Hát hội trăng rằm)

Lời Thánh: VŨ THÁI HÒA

 

KARAOKE

 

 

Tiếng hát: Giọng Nữ Bùi Chu

 

 

 

 

VINH DANH CHÚA (Dân ca Hò leo núi)

Lời Thánh: VŨ THÁI HÒA

 

 

Giọng Nữ Hải Phòng - Nhạc Dân Ca VN Hò Leo Núi - Lời Thánh: Vũ Thái Hòa

TIN KÍNH CHÚA (Dân ca Lý Ngựa Ô)

Lời Thánh: VŨ THÁI HÒA

 

KARAOKE

 

 

Tiếng hát Giọng Nữ Cần Thơ

 

 

CON DÂNG VỀ CHÚA (Dân ca Qua Cầu Gió bay)

Lời Thánh: VŨ THÁI HÒA

 

KARAOKE

 

 

 

Tiếng hát Giọng Nữ Nam Định

 

HOAN HÔ CHÚA (Dân ca Hái Hoa)

Lời Thánh: VŨ THÁI HÒA

KARAOKE

 

 

 

Tiếng hát Giọng Nữ Long Xuyên

 

 

TUYÊN XƯNG CHÚA (Dân ca Lý con sáo)

Lời Thánh: VŨ THÁI HÒA

 

KARAOKE

 

Tiếng hát Giọng Nữ Hà Nội

 

 

CHIÊN THIÊN CHÚA (Dân ca Jarai)

 

Lời Thánh: VŨ THÁI HÒA

 

 

Giọng Nữ Buôn Mê - Dân Ca VN (Tây Nguyên Jarai) Lời Thánh: Vũ Thái Hòa

 

TAN LỄ (dân ca: Lý Chim Quyên)

Lời Thánh: VŨ THÁI HÒA

 

KARAOKE

 

 

Giọng Nữ Sài Gòn - Nhạc Dân Ca VN Lý Chim Quyên - Lời Thánh: Vũ Thái Hòa

 


Contact

VŨ THÁI HÒA


   Nhạc, Họa sĩ VŨ THÁI HÒA

* Triển lãm tranh của Họa sĩ Vũ Thái Hòa ở nhiều Trung Tâm Văn Hóa tại Pháp do Chính Phủ Pháp tài trợ từ 1985 đến nay

* Họa sĩ Vũ Thái Hòa được Cơ Quan Văn Hóa và Khoa Học Quốc Tế UNESCO trao tặng Huy Chương Hội Họa Picasso - Miró (UNESCO) 1987

* Hình chụp Họa gia Quốc tế R. Loukine giới thiệu Họa phẩm " Đêm dài " (Longue a été la nuit) của Họa sĩ Vũ Thái Hòa với báo chí Pháp (Nhật báo l'Est Eclair 8/4/1987)- Họa phẩm này được Cơ Quan Văn Hóa và Khoa Học Quốc Tế UNESCO giới thiệu lưu giữ trong Viện Bảo Tàng Loukine d' Arsonval (Pháp)

 * Tranh của Họa sĩ Vũ Thái Hòa trên đường phố Pháp Quốc

 


 

LIÊN KẾT:

https://www.arts-vuthaihoa.blogspot.com

www.nghethuat.webnode.com 

www.hoihoaamnhac.blogspot.com