Tranh Khỏa Thân

Nhạc nền: SERENADE - Chopin  

  

THIẾU NỮ XANH

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

KHỎA THÂN 229

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

KHỎA THÂN 227

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

KHỎA THÂN 204

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

KHỎA THÂN 202

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

 

KHỎA THÂN TRÊN GỐI

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

KHỎA THÂN 218

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

 

 

KHỎA THÂN 241

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

 

KHỎA THÂN 223

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

KHỎA THÂN 201

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

KHỎA THÂN 222

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

KHỎA THÂN 240

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

 THIẾU ĐỎ NỮ XANH ĐỎ

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

 

KHỎA THÂN 226

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

 

 

KHỎA THÂN 203

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

 

 

 

KHỎA THÂN 224

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

NHƯ NHỮNG TRÁI NHO

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

KHỎA THÂN 214

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

THIẾU NỮ NẰM

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

KHỎA THÂN NGỒI

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

KHỎA THÂN 220

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

KHỎA THÂN 225

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

KHỎA THÂN 221

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

KHỎA THÂN 215

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

KHỎA THÂN 211

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

TRẦM TƯ

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

 

KHỎA THÂN 207

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

KHỎA THÂN 209

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

 

BÀY CON GÁI

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

KHỎA THÂN 212

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

 

 

 

 

KHỎA THÂN 206

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

KHỎA THÂN 228

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

 

KHỎA THÂN 205

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

KHỎA THÂN 219

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

 

KHỎA THÂN 213

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

 

KHỎA THÂN 235

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

KHA THÂN 208

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

KHỎA THÂN (216)

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

KHỎA THÂN (210)

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 


Contact

VŨ THÁI HÒA


   Nhạc, Họa sĩ VŨ THÁI HÒA

* Triển lãm tranh của Họa sĩ Vũ Thái Hòa ở nhiều Trung Tâm Văn Hóa tại Pháp do Chính Phủ Pháp tài trợ từ 1985 đến nay

* Họa sĩ Vũ Thái Hòa được Cơ Quan Văn Hóa và Khoa Học Quốc Tế UNESCO trao tặng Huy Chương Hội Họa Picasso - Miró (UNESCO) 1987

* Hình chụp Họa gia Quốc tế R. Loukine giới thiệu Họa phẩm " Đêm dài " (Longue a été la nuit) của Họa sĩ Vũ Thái Hòa với báo chí Pháp (Nhật báo l'Est Eclair 8/4/1987)- Họa phẩm này được Cơ Quan Văn Hóa và Khoa Học Quốc Tế UNESCO giới thiệu lưu giữ trong Viện Bảo Tàng Loukine d' Arsonval (Pháp)

 * Tranh của Họa sĩ Vũ Thái Hòa trên đường phố Pháp Quốc

 


 

LIÊN KẾT:

https://www.arts-vuthaihoa.blogspot.com

www.nghethuat.webnode.com 

www.hoihoaamnhac.blogspot.com