TRANH NGHỆ THUẬT

* Nhạc nền: FIRST ROSE IN SPRING   

 

TÂY BAN CẦM XANH

Tranh VŨ THÁI HÒA

 

 

 

THIẾU NỮ VIỆT NAM

Tranh VŨ THÁI HÒA

 

 

 

NHÌN TRĂNG

Tranh VŨ THÁI HÒA

 

 

 

MÙA XUÂN

Tranh VŨ THÁI HÒA

 

 

 

DỄ THƯƠNG (303)

Tranh VŨ THÁI HÒA

 

 

 

 

DƯƠNG CẦM ĐỎ

Tranh VŨ THÁI HÒA

 

 

 

DỄ THƯƠNG (104)

Tranh VŨ THÁI HÒA

 

 

 

CÔ GÁI VÀ NGỰA

Tranh VŨ THÁI HÒA

 

 

 

TĨNH VẬT (201)

Tranh VŨ THÁI HÒA

 

 

 

NẮNG XUÂN

Tranh VŨ THÁI HÒA

 

 

 

HẠ VÀNG

Tranh VŨ THÁI HÒA

 

 

 

DỄ THƯƠNG (304)

Tranh VŨ THÁI HÒA

 

 

 

VỸ CẦM VÀNG

Tranh VŨ THÁI HÒA

 

 

 

ĐÔI BẠN

Tranh VŨ THÁI HÒA

 

 

 

 

TROYES (Pháp)

Tranh VŨ THÁI HÒA

 

 

 

 

THIẾU NỮ VÀ TRÁI TÁO

Tranh VŨ THÁI HÒA

 

 

 

 

CHỜ GIÓ

Tranh VŨ THÁI HÒA

 

 

 

 

CHAMPAGNE ARDENNE (Pháp)

Tranh VŨ THÁI HÒA

 

 

 

PHÒNG VẼ

Tranh VŨ THÁI HÒA

 

 

 

TĨNH VẬT (302)

Tranh VŨ THÁI HÒA

 

 

 

PANTIN

Tranh VŨ THÁI HÒA

 

 

 

XUÂN THÌ

Tranh VŨ THÁI HÒA

 

 

 

ĐÊM DÀI

Tranh VŨ THÁI HÒA

 

 

 

HOA LAN

Tranh VŨ THÁI HÒA

 

 

 

TRƯA HÈ (2)

Tranh VŨ THÁI HÒA

 

 

 

VƯỜN THƠ

Tranh VŨ THÁI HÒA

 

 

 

TĨNH VẬT (202)

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

THIẾU NỮ

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

TĨNH VẬT (201)

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

TÓC MÂY

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

 

NẮNG LÊN

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

HƯƠNG TÌNH

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

XUÂN THÌ (2)

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

TĨNH VẬT (Cam)

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

VŨ KHÚC

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

NỤ HỒNG

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

NẮNG CHIỀU THU

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

TIẾNG THÉT

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

CHĂN TRÂU

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

SAU VÒNG KẼM GAI

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

TRĂNG TÀN

Tranh: VŨ THÁI HÒA

(Bìa Băng Nhạc: Khánh Ly Hát Cho Quê Huonưg Việt Nam)

 

 

 

NGOÀI CHỢ

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

 

TÌNH KHÚC

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

 

TUỔI XUÂN

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

BÊN CỬA SỔ

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

DUYÊN DÁNG

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

MẮT BUỒN

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

NẮNG HẠ

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

TÌNH CA

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

CHÂN DUNG

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

CA XUÂN

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

TRĂNG ĐỢI

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

KHUNG CỬA MÙA XUÂN

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

NHỚ QUÊ

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

 

CHUNG ĐÔI

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

VŨ KHÚC MÙA XUÂN

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

BÊN BỜ ĐẠI DƯƠNG

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

BÊN TRONG CỬA SỔ

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

 

GÁI XUÂN

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

GIỎ HOA

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

ĐỢI THU

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

ƯỚC MƠ

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

HƯƠNG TÓC

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

ĐỢI CHỜ

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

ĐÔI GIÒNG

tranh: VŨ THÁI HÒA

 

CÔ GÁI BÁN BÔNG

tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

 

BIỂN CHỜ

tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 


Contact

VŨ THÁI HÒA


   Nhạc, Họa sĩ VŨ THÁI HÒA

* Triển lãm tranh của Họa sĩ Vũ Thái Hòa ở nhiều Trung Tâm Văn Hóa tại Pháp do Chính Phủ Pháp tài trợ từ 1985 đến nay

* Họa sĩ Vũ Thái Hòa được Cơ Quan Văn Hóa và Khoa Học Quốc Tế UNESCO trao tặng Huy Chương Hội Họa Picasso - Miró (UNESCO) 1987

* Hình chụp Họa gia Quốc tế R. Loukine giới thiệu Họa phẩm " Đêm dài " (Longue a été la nuit) của Họa sĩ Vũ Thái Hòa với báo chí Pháp (Nhật báo l'Est Eclair 8/4/1987)- Họa phẩm này được Cơ Quan Văn Hóa và Khoa Học Quốc Tế UNESCO giới thiệu lưu giữ trong Viện Bảo Tàng Loukine d' Arsonval (Pháp)

 * Tranh của Họa sĩ Vũ Thái Hòa trên đường phố Pháp Quốc

 


 

LIÊN KẾT:

https://www.arts-vuthaihoa.blogspot.com

www.nghethuat.webnode.com 

www.hoihoaamnhac.blogspot.com