TRANH CÔNG GIÁO

Nhạc nền: AVE MARIA

XUÂN MIỀN CAO

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

TRÊN TAY MẸ (2)

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

BÀN THÁNH

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

MẸ LAVANG

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

CHÚA LÀ SỨC SỐNG

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

CHÚA GIÁNG SINH (Trung)

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

CHÚA GIÁNG SINH (Nam)

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

CHÚA GIÁNG SINH (Bắc)

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

 

CẦU NGUYỆN HÒA BÌNH

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

TRẦU CAU

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

 

GIÁNG SINH

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

 

VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG SÀIGÒN

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

 

TRÊN TAY MẸ

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

 

CHUỖI HẠT MÂN CÔI

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

NẮNG XUÂN

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

QUA THẬP GIÁ ĐẾN VINH QUANG

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 


TÀ ÁO NOEL

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

XUÂN PHÁT DIỆM

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

XUÂN LAVANG

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

THIÊN CHÚA CHA

 Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

HOA ANH ĐÀO

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

MẪU TỬ

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

BÓNG MÁT GIÁO ĐƯỜNG

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

TÔI TIN

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

HAI CÁ, NĂM BÁNH

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

 

ĐẠI GIÁO ĐƯỜNG TROYES (Pháp)

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

CÂY PHÚC VƯỜN THIÊNG

Tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

TÌNH MẪU TỬ (3)

tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

SỨC SỐNG ĐỨC TIN

tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

BÓNG THẬP TỰ

tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 

 

CẢM TẠ CHÚA

tranh: VŨ THÁI HÒA

 

 

 


Contact

VŨ THÁI HÒA


   Nhạc, Họa sĩ VŨ THÁI HÒA

* Triển lãm tranh của Họa sĩ Vũ Thái Hòa ở nhiều Trung Tâm Văn Hóa tại Pháp do Chính Phủ Pháp tài trợ từ 1985 đến nay

* Họa sĩ Vũ Thái Hòa được Cơ Quan Văn Hóa và Khoa Học Quốc Tế UNESCO trao tặng Huy Chương Hội Họa Picasso - Miró (UNESCO) 1987

* Hình chụp Họa gia Quốc tế R. Loukine giới thiệu Họa phẩm " Đêm dài " (Longue a été la nuit) của Họa sĩ Vũ Thái Hòa với báo chí Pháp (Nhật báo l'Est Eclair 8/4/1987)- Họa phẩm này được Cơ Quan Văn Hóa và Khoa Học Quốc Tế UNESCO giới thiệu lưu giữ trong Viện Bảo Tàng Loukine d' Arsonval (Pháp)

 * Tranh của Họa sĩ Vũ Thái Hòa trên đường phố Pháp Quốc

 


 

LIÊN KẾT:

https://www.arts-vuthaihoa.blogspot.com

www.nghethuat.webnode.com 

www.hoihoaamnhac.blogspot.com